+374 (43) 55 45 55
Telegram
Viber
Whats'app
+374 (43) 66 37 37
Ամեն օր 11:00-20:00
info@loudlab.am

Ապառիկի Պայմաններ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

  • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Տեղեկանք աշխատավայրից* և/կամ եկամուտները հավաստող այլ փաստաթղթեր (ըստ անհրաժեշտության)։

Փաստաթղթերի վաղեմությունը ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 15-օրյա ժամ­կետը:

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից, կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:

  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 0-21%
  • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք – 8,3-24%
  • Վարկի մարումներ – ամսական հավասարաչափ

Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ`

  • Վարկի գումար - 300,000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի տոկոսադրույք -11%
  • Վարկի ժամկետը - 24 ամիս
  • Վարկի միջնորդավճար (գանձվում է յուրաքանչյուր ամիս) -վարկի գումարի 0.5 %
  • Տարեկան փաստացի - տոկոսադրույքը կկազմի 19.03%

Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը* կկազմի 15,482 ՀՀ դրամ